วารสารประจำสำนักฯ (ARIT NEWS)

วารสารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT NEWS)

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี