ติดต่อ

 

ติดต่อเรา

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์: 077-913-336
โทรสาร: 077-913-352

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเบอร์โทรศัพท์ 0-7791-335-1 โทรสาร 0-7791-335-2 
กรณีติดต่อหน่วยงานภายในโปรดกดเครื่องหมาย ดอกจัน (*) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

* ตัวอย่าง: 077 – 913-336 * 5801

โทรศัพท์: 077 – 913-336
หมายเลขภายใน:

5801: บริการตอบคำถาม /บริการยืม – คืน
5802: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5803: บริการหนังสืออ้างอิง
5804: ฝ่ายธุรการหอสมุดกลาง
5805: บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
5808: บริการหนังสือศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
5811: บริการวารสารหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง
5812: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เว็บไซต์ :          http://library.sru.ac.th

Facebook :     srucentrallibrary

E-Mail :           library@sru.ac.th

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี