มุมอินเดียศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมอบหนังสือกว่า 60 ชื่อเรื่อง ให้แก่ห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยได้ดำเนินการจัดแสดงหนังสือดังกล่าว ในลักษณะมุมความรู้ ให้บริการหนังสือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

สถานที่ : ชั้น 2 โซน A2

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี