บริการยืมต่อ

OverviewDB_sru

การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำได้ 2 วิธี

  1. นำทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน 
  2. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก https://opac.sru.ac.th/member/Login.aspx   มีเงื่อนไข ดังนี้
    • ยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง 3 วัน
    • ยืมต่อผ่านระบบสมาชิกได้เพียง 1 ครั้ง หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ ให้นำมายืมต่อผ่านเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ : ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ในกรณี ดังนี้

  • ทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง
  • มีผู้อื่นทำการจองไว้
  • ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว 1 ครั้ง

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี