ห้อง Relax

ให้บริการห้อง Relax สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่ เพื่อพบปะ พูดคุย หรือทำกิจกรรมกลุ่มหรือพักผ่อน โดยเปิดให้บริการด้านหน้าอาคารในวันและเวลาเปิดทำการ

สถานที่ : ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี