ห้องนิทรรศการ

บริการพื้นที่โถงนิทรรศการ สำหรับจัดนิทรรศการ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ สำหรับส่งเสริมการศึกษา และมีมุมนิทรรศการสำหรับจัดแสดงหนังสือประเภทต่าง ๆ ภายในอาคารอีกด้วย

สถานที่ : ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าอาคาร

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี