บริการมุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CORNER)

SET CORNER หรือมุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริการสารสนเทศด้านการเงิน การลงทุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อมูลตลาดหุ้นต่างประเทศ ประกอบด้วย ตำราวิชาการ หนังสือสาระความรู้ วารสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.set.or.th/th/index.html)

สถานที่ : ชั้น 2 โซน B2

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี