บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร

บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร

    “เบาหวาน” นอกจาเป็นโรคที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์แล้ว ทุกคนยังสามารถเชื้อเชิญเบาหวานให้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่รู้ตัว เช่น กินหวานจัด เค็มมาก มันเยิ้ม อ้วน ไม่ออกกำลังกาย “เบาหวาน” เป็นมหันตภัยเงียบที่ค่อยๆ ก่อตัวอย่างช้า กลายเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิต และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย แต่โชคดีที่เรายังมีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นเบาาหวานและควบคุมอาการเบาหวานให้ดีขึ้นได้ ด้วยการ “กินอาหารให้เป็น” และ “ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ได้” และสุดยอดเทคนิคการกินอาหารเพื่อป้องกันควบคุมและพิชิตเบาหวานอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

รายละเอียดการสืบค้น : คลิก