ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า 30 คน

    โดยในครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลางเพื่อเรียนรู้บริการต่างๆ รวมถึงวิธีการ และขั้นตอนการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
หอสมุดกลาง/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801