หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักบรรณสารการพัฒนา NIDA

    14 ธันวาคม 2561 บุคลากรฝ่ายงานบริการ จากสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงานหอสมุดกลาง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำชมหอสมุดกลาง รวมทั้งศูนย์ภาษา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

    ในครั้งนี้คุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด คุณศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ รวมถึงบุคลากรหอสมุดกลางให้การต้อนรับ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว
ไตรเพชร พลดี/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801