ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องเด็กและเยาวชน โซน B1

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

1. หนูน้อยนักบาส

2. เด็กศิลป์

3. ของเล่น เสริมสร้าง ทักษะ สำหรับเด็ก

เป็นต้น