ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 มกราคม 2562 หอสมุดกลางจัดกิจกรรม หนูน้อยนักบาส เด็กศิลป์ รวมถึงมีเกมส์ และของเล่นฝึกทักษะต่างๆสำหรับเด็ก เยาวชน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องวางรากฐานให้มั่นคง กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องเด็กและเยาวชน บริเวณชั้น 1 โซน B1 ซึ่งในครั้งนี้ มีเด็กๆและเยาวชน รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้หอสมุดจะจัดวางอุปกรณ์ฝึกทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนผู้สนใจไว้บริการ ณ ห้องเด็กและเยาวชน บริเวณ ชั้น 1 โซน B1 เพื่อช่วยปลูกฝังและเติมทักษะให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไป


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

Facebook : srucentrallibrary

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 * 5801 หรือ 5804