ขอเชิญร่วมแบ่งปันหนังสือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน

หอสมุดกลางขอรับบริจาคหนังสือ สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • รับบริจาค

 1. หนังสือ หรือนิตยสาร

 2. สภาพดี

 3. เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

 • ช่องทางการบริจาค

 1. ตู้รับบริจาคหนังสือ ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 1

 2. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 (บริจาคหนังสือ)

 • ติดต่อบริจาคในวันและเวลาทำการ

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 077913336

https://www.facebook.com/srucentrallibrary

Line ID : srulibrary


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

 • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน A1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

 • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801