เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

    ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น

    ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

    – ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ (Business) เศรษฐกิจ (Economic) และการเมืองการปกครอง (Politics) ในปัจจุบัน และข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ ที่มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆในฐานข้อมูล

URL : Nikkei Asian Review


บริการยืม – คืนสารสนเทศ:  คลิกที่นี่

บริการสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง (OPAC):  คลิกที่นี่

ศูนย์บริการข้อมูล:  คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย:  คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน A1 บริการตอบคำถามและค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อ 0-7791-3336 เลขภายใน 5802