กิจกรรมประกวด ภาพถ่าย SRU Library Contest ในหัวข้อ “Library in my mind”

หอสมุดกลางขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมประกวด ภาพถ่าย SRU Library Contest ในหัวข้อ”Library in my mind”

ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ สะท้อนบรรยากาศการใช้หอสมุดกลางผ่านภาพถ่าย

โดยอัดภาพ ขนาด 4×6 นิ้ว ส่งเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

srulibrarycontest31072020

ดาวน์โหลดไฟล์ ::

ดาวน์โหลดใบสมัคร ::

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http:/Librarysru.ac.th
โทรศัพท์: 0-7791-3326 ต่อ 5804
Facebook : https://www.facebook.com/srucentrallibrary

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี