หอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

 📍โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่

📍หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง

www.library.sru.ac.th

📌คุณสมบัติของฐานข้อมูล

👉ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนครั้ง

👉ไม่ต้องผ่านระบบการยืม – คืน ของห้องสมุด

👉อ่านเนื้อหาได้ทั้งรูปแบบ HTML และ PDF

👉สามารถอ่านออกเสียงได้ ปรับความเร็วในการอ่าน และ Save ไฟล์เสียงอ่านในรูปแบบ MP3 ได้

👉ดาวน์โหลด, จัดพิมพ์, ส่งอีเมล์เนื้อหาได้ ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง

👉สามารถเชื่อมต่อกับ Google หรือ Microsoft เพื่อ Save เนื้อหาไปยัง Google Drive หรือ Microsoft OneDrive ได้

👉มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ ในรูปแบบ APA, MLA และ Chicago Edition

👉การทำ Highlight, การสร้างบันทึก

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี