วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

🎉🎉ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 🎉🎉 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 เข้าชมนิทรรศการมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก ติดตามและตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับของที่ระลึก ได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง

Read more

ตารางฉายหนัง SRULib Mini Theater

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่ คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่ Facebook : srucentrallibrary ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์

Read more

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท : Open Access (Open Access Database)

As eBook ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9   DOAJ แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการสหสาขาวิชา   F1000Research แหล่งข้อมูลบทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์   Google Scholar แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ   OPENBASE.IN.TH คลังเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย   PLOS|ONE

Read more

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  

Read more

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย  

Read more

บริการหนังสือพิมพ์

บริการหนังสือพิมพ์           หอสมุดกลางฯ ให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่เป็นประจำทุกวัน จำนวน 9 ฉบับ ทั้งภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งบริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 1 เดือนอีกด้วย  ติดตามอ่านและเข้าใช้บริการได้ที่ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1  โซน B1 บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชุม หารือจัดทำโครงการ RE-Learn@Library

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชุม หารือจัดทำโครงการ RE-Learn@Library                   31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและกรรมการบริหารจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1. นางสาวสุจิตร สุวภาพ    กรรมการและเลขานุการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 2. ดร.กฤษา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

เอกสารภาษีอากร ฉบับที่ 483

เอกสารภาษีอากร ฉบับที่ 483   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more