หอสมุดกลาง มรส. ขอรับบริจาควัตถุ สิ่งของทุกประเภท เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการสร้างหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ หอสมุดกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย และบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ดังนั้น หอสมุดกลาง จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการสร้างหอประวัติของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมบริจาควัตถุ สิ่งของที่ระลึก ภาพถ่าย เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง

Read more

แจกฟรี !!! อยากได้เล่มไหน รับไปได้เลย

แจกฟรี !!! อยากได้เล่มไหน รับไปได้เลย หอสมุดกลางได้รับบริจาคหนังสือดี ๆ มาเพิ่มอีกหลายเล่มเลยค่ะ อยากแบ่งปันให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปอ่านเพิ่มเติมความรู้กัน อย่าลืมนะคะว่าหนังสือ 1 เล่มที่คุณอ่านจบแล้วอาจสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด รับหนังสือแจกฟรี บริเวณโซน C1 ชั้น 1 หอสมุดกลางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะทุกคน !!

Read more

ตารางฉายหนัง SRULib Mini Theater วันที่ 1 และ 3 ธันวาคม 2563

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804 เว็บไซต์

Read more

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปิดบริการวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

หอสมุดกลาง มรส. เชิญทุกท่านเข้าใช้ “ฐานข้อมูลวารสารและนิตยสารออนไลน์”

หอสมุดกลาง มรส. เชิญทุกท่านเข้าใช้ “ฐานข้อมูลวารสารและนิตยสารออนไลน์” สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://journallib.sru.ac.th/   ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่

Read more

ห้อง Learning Space พร้อมให้บริการแล้ว

📍📍 ห้อง Learning Space พร้อมให้บริการแล้ว 📍📍📍 หอสมุดกลาง เปิดบริการห้อง Learning Space พื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ รวมถึงให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ง สัญญาณ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคาร ***สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วบริเวณ ชั้น 3 หอสมุดกลาง…แล้วเจอกันนะคะ

Read more

หอสมุดกลาง มรส. ขอเชิญทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804 เว็บไซต์

Read more

รายงานประจำปี 2563 หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

                       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการฯ ผศ.กานต์ธิดา บุญมา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ หอสมุดกลาง  

Read more

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปิดบริการล่วงเวลา (16.30 น. – 19.30 น.)

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more