ถูกใจ ใช้ง่าย สะดวกกว่าเดิม ด้วยบริการ Book Delivery

ส่งจริง รับจริง กับบริการ Book Delivery หอสมุดกลางให้บริการรับคืนและยืมต่อหนังสือตามคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันนี้ 16 มกราคม 2562  เจ้าหน้าที่ให้บริการรับคืนพร้อมทั้งยืมต่อหนังสือให้แก่อาจารย์สุพัตรา ลักษณะจันทร์ ถึงคณะพยาบาลศาสตร์ ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการกันเลยทีเดียว     ***ติดต่อขอใช้บริการ Book Delivery บริการยืม รับคืน

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะทูตจากประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับท่าน Abbagani Ramu อุปฑูต และ ท่าน Ashwin Kotnis เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินเดีย เพื่อหารือการพัฒนาการศึกษาภาษา วัฒนธรรม

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 มกราคม 2562 หอสมุดกลางจัดกิจกรรม หนูน้อยนักบาส เด็กศิลป์ รวมถึงมีเกมส์ และของเล่นฝึกทักษะต่างๆสำหรับเด็ก เยาวชน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่ เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ต้องวางรากฐานให้มั่นคง กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องเด็กและเยาวชน บริเวณชั้น 1

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องเด็กและเยาวชน โซน B1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดกิจกรรม 1. หนูน้อยนักบาส 2. เด็กศิลป์ 3.

Read more

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(SRU Database Overview)

📣📣📣ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 📣📣📣 ➡️SRU Database Overview (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน) ABI/INFORM Collection ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Read more

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา การรู้สารสนเทศในสังคมยุคดิจิทัล

                 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลางจัดกิจกรรมปาฐกถา ครั้งที่ “การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล” โดย ดร.ธณิศา สุขขารมย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จากสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม1 ชั้น

Read more