ประกาศหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนวทางปฏิบัติการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) หอสมุดกลาง)

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี