บุคลากร : ฝ่ายธุรการ

Opening_sru

บุคลากร : ฝ่ายธุรการ (Department of Administrative)

นางสาวสุนิษา คงแก้ว  (หัวหน้าฝ่ายธุรการ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5804
e-mail : sunisa.kho@sru.ac.th

 

 


 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี