บริการขอหมายเลข ISBN/ISSN/CIP

บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร (ISBN, ISSN & CIP Service) ให้บริการสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและชุมชนในท้องถิ่น เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการขอหมายเลขเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการชั้น 1 โซน A1
  2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และแนบไฟล์เอกสารได้ที่ https://shorturl.asia/WoGYx

สอบถามเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี