บริการห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre)

บริการห้องฉายภาพยนตร์ (Home Theater) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทางด้านภาษา ทักษะ สาระ ความรู้ ความบันเทิง และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน สำหรับ 56 ที่นั่ง

ให้บริการฉายภาพยนตร์ทุกวันอังคาร เวลา 11.00น. เป็นต้นไป หรือหากต้องการใช้งานสามารถรวมกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อมาขอยืมซีดีภาพยนตร์เข้าชมภายในห้องได้

คู่มือการใช้ห้องมินิเธียร์เตอร์ :: ดาวน์โหลด

สถานที่ : ชั้น 3 โซน A3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี