คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR

 

sruir-sru

SRU Intellectual Repository เป็นฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่ราบรวมเอางานวิจัยในสาขาต่างๆ และบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกันมากที่สุด พัฒนาโดยหอสมุดกลาง

การใช้งานเบื้องต้นไปที่เว็บไซต์ : SRU-IR

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี