สถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง

interlib-sru

สถิติการใช้บริการ: รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

– การเข้าใช้บริการห้องสมุด  128,363  ครั้ง

– การยืมหนังสือ  33,355  ครั้ง

– การคืนหนังสือ  44,375  ครั้ง

 

 

 

 


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี