หอสมุดกลาง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลางจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารและการจัดการบรรณานุกรม โดยมี คุณเพชรัตน์ กิมยู่ฮะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณทิพวรรณ อักษรทิพย์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากร กว่า 180 คน

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี