ขอเชิญ ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตามหมวดหมู่การเรียนรู้

สามารถใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตามหมวดหมู่การเรียนรู้ แต่ละประเภทสาขาได้ตามรายการ รวมถึงยังสามารถเข้าใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยการ Login จาก Email ของทางมหาวิทยาลัย

Read more

หอสมุดกลางขอเชิญ ร่วมคัดเลือกหนังสือ E-Books

หอสมุดกลางขอเชิญ ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตั้งแต่งบัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณประทุมพร วีระสุขฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812

Read more

หอสมุดกลางขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด

หอสมุดกลางขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด

Read more

หอสมุดกลางงดบริการ ยืมหนังสือ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th

Read more

ต้อนรับน้อง ๆ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

               หอสมุดกลาง ต้อนรับนักเรียนจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหอสมุดกลางเป็นฐานที่ 6 “ขุมทรัพย์ปัญญาชน” ในครั้งนี้นำโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำชม และทำกิจกรรมภายในห้องหนังสือเด็กและเยาวชน โดยมีพี่ ๆ หอสมุดกลางให้คำแนะนำและต้อนรับ

Read more

เปิดบริการแล้ว…มุมอินเดียศึกษา Indian studies corner

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมอบหนังสือกว่า 60 ชื่อเรื่อง ให้แก่หอสมุดกลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หอสมุดกลางได้ดำเนินการจัดแสดงหนังสือดังกล่าว บริเวณชั้น 2 โซน A2 โดยจัดเป็นมุมความรู้ให้บริการหนังสือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

Read more

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

ฟรีค่าปรับ

  ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Download File ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ

Read more

ปิดบริการล่วงเวลาระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่ *** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี *** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804 เว็บไซต์

Read more