ยินดีต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในโอกาสตรวจเยี่ยมห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ  ติลกสกุลชัย พลเรือตรีหญิงอาภรณ์  ชูดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ

Read more

รู้หรือไม่ …..หอสมุดกลางมี Tablet ให้บริการด้วยนะ

    หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดสร้างสุข” จาก  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยให้บริการการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบ Tablet จำนวน 10 เครื่อง สำหรับอ่าน E-book, E-Journal

Read more

ประชาสัมพันธ์ในการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้บริการหอสมุดกลาง

การเป็นสมาชิกห้องสมุด นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า ณ หอสมุดกลาง การตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนของตนเอง นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมคืน/การยืมต่อผ่านระบบออนไลน์/ตรวจสอบค่าปรับ/ประวัติการยืม ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (ระบบสมาชิก) โดย ป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยใช้ชือการเข้าใช้ (UserName) คือ รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน(Password) เดียวกับชื่อที่เข้าระบบ หากไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนได้ทุกห้องสมุดในสังกัดของหอสมุดกลาง การใช้บริการห้องสมุด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ

Read more