มาลองทำแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่ายกันเถอะ

                    หอสมุดกลาง เห็นถึงความสำคัญของการทำแบบสอบถาม และเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  จึงจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย” วิทยากร โดย นายไตรเพชร พลดี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา

Read more

ฟรีค่าปรับ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “

เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ  14 กุมภาพันธ์ หอสมุดกลางจัดช่วงเวลาพิเศษ…ฟรีค่าปรับ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562   *** ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น *** บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

Read more

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ”

                  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง  จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปต่อยอดให้เกิดรายได้ เป็นอาชีพเสริมในอนาคต

Read more

เชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือ

การทำสมุดทำมือเป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งกระดาษที่เราเอามาทำ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษใช้แล้ว ซองจดหมาย ซองเอกสาร ใบปลิว ถุงกระดาษ หนังสือพิมพ์  หรืออะไรก็ตามที่เป็นกระดาษสามารถนำมาใช้ได้หมด ซึ่งกระดาษเหล่านี้ตามสำนักงานหรือบริษัทต่างๆ  จะมีจำนวนมาก เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาทำเป็นสมุดทำมือได้ โดยวิธีการทำก็ง่าย สามารถทำเองได้ และมีความน่าพกพาหยิบมาใช้ โดยทางหอสมุดกลางจะมีการสาธิตการทำสมุดทำมือแบบสันกาว เป็นสมุดที่ฉีกได้ และในส่วนของการตกแต่งหน้าปกผู้ใช้สามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของตนเองได้ตามความชอบ สมุดทำมือเป็นการสร้างประโยชน์และรายได้แก่ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สนใจนำกลับไปทำเพื่อเป็นงานเสริมเวลาว่างได้

Read more

ถูกใจ ใช้ง่าย สะดวกกว่าเดิม ด้วยบริการ Book Delivery

ส่งจริง รับจริง กับบริการ Book Delivery หอสมุดกลางให้บริการรับคืนและยืมต่อหนังสือตามคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันนี้ 16 มกราคม 2562  เจ้าหน้าที่ให้บริการรับคืนพร้อมทั้งยืมต่อหนังสือให้แก่อาจารย์สุพัตรา ลักษณะจันทร์ ถึงคณะพยาบาลศาสตร์ ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการกันเลยทีเดียว     ***ติดต่อขอใช้บริการ Book Delivery บริการยืม รับคืน

Read more

ยอดนักอ่าน ประจำปี 2561

รับของรางวัล ยอดนักอ่าน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ โต๊ะบริการตอบคำถาม โซน C1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกเพื่อ —> ตรวจสอบรายชื่อ  

Read more

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(SRU Database Overview)

📣📣📣ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 📣📣📣 ➡️SRU Database Overview (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน) ABI/INFORM Collection ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Read more

SRU Library Calendar December 2018

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปิดบริการ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 – วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 2561  – วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561   – วันอาทิตย์ที่

Read more

งดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)

หอสมุดกลางงดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อสัญญา ท่านสามารถตรวจสอบวันกำหนดคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 1. บัตรกำหนดส่ง(บริเวณหน้าสุดท้ายของหนังสือ) 2. ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ (เข้าใช้ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง) 3. Slip รายการยืม (กรณีที่ผู้ใช้บริการยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ) ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน

Read more

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

    ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น     ในการนี้

Read more