หอสมุดกลางขยายเวลาการคืนหนังสือและฟรีค่าปรับ

ประกาศ…หอสมุดกลาง
ขยายเวลาการคืนหนังสือและฟรีค่าปรับ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

                 ตามที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งดคิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ได้มีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ ดังกล่าว หอสมุดกลางจึงขยายระยะเวลาการคืนหนังสือ และไม่คิดค่าปรับไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสามารถนำหนังสือมาคืนที่เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคืนโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการของหอสมุดกลาง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่่
โทรศัพท์: 0-7791-3336 ต่อ 5804
เว็บไซต์หอสมุดกลาง : http://library.sru.ac.th
แฟนเพจหอสมุดกลาง : https://www.facebook.com/srucentrallibrary

 

บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี