หอสมุดกลาง ปรับพื้นที่ให้บริการ เพื่อผ่อนคลายมาตรการช่วงสถานการณ์โควิด-19

หอสมุดกลาง ปรับพื้นที่ให้บริการ

เพื่อผ่อนคลายมาตรการช่วงสถานการณ์โควิด-19

โดยจัดพื้นที่นั่งอ่านเพิ่มเติมบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2

รวมถึงได้มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ ได้แก่

การจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา และไม่อนุญาตให้ถอดในพื้นที่การอ่าน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี