หอสมุดกลาง มรส. เชิญทุกท่านเข้าใช้ “ฐานข้อมูลวารสารและนิตยสารออนไลน์”

หอสมุดกลาง มรส. เชิญทุกท่านเข้าใช้

“ฐานข้อมูลวารสารและนิตยสารออนไลน์”

สามารถเข้าใช้งานได้ที่

https://journallib.sru.ac.th/

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

 

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี