หอสมุดกลาง ต้อนรับพระสงฆ์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ข้าราชการ ตำรวจ รวมถึงบัณฑิตกิตติมศักดิ์และญาติ

        หอสมุดกลาง ต้อนรับพระสงฆ์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ข้าราชการ ตำรวจ รวมถึงบัณฑิตกิตติมศักดิ์และญาติ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ซึ่งหอสมุดกลางได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบของงานแต่ละส่วนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี