“โควิด-19” เราต้องรอด!!

“โควิด-19” เราต้องรอด!!

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่หอสมุดกลาง …สู้ไปด้วยกันนะคะ

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี