ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

077-913336 หมายเลขภายใน 5812

คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี