หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักบรรณสารการพัฒนา NIDA

    14 ธันวาคม 2561 บุคลากรฝ่ายงานบริการ จากสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงานหอสมุดกลาง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำชมหอสมุดกลาง รวมทั้งศูนย์ภาษา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไป     ในครั้งนี้คุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด คุณศันสนีย์ ชูเชื้อ

Read more

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้    หอสมุดกลาง จัดปาฐกถาพิเศษ “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ซึ่งท่านได้กล่าวถึง ศ.สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ นักปราชญ์ผู้มุ่งมั่นทุ่มเท และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมท้องถิ่นภาคใต้และประเทศชาติ    กิจกรรมปาฐกถาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

Read more

ปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว

    หอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคมพ.ศ.2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : ลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองจองที่นั่งได้ที่ : โทรศัพท์ 077-913336 * 5801 หรือ 5804

Read more

หอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว

    หอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา หัวข้อเรื่อง “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ

Read more

หอสมุดกลางใจดี ลดค่าปรับหนังสือสูงสุดถึง 80%

มาแล้วจ้า…โปรโมชั่น ลดค่าปรับ หอสมุดกลางใจดี ลดค่าปรับหนังสือสูงสุดถึง 80% ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 Facebook : srucentrallibrary

Read more

สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาคให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 22 ต.ค. 2561 สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาค ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ สุนิษา คงแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

งดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)

หอสมุดกลางงดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อสัญญา ท่านสามารถตรวจสอบวันกำหนดคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 1. บัตรกำหนดส่ง(บริเวณหน้าสุดท้ายของหนังสือ) 2. ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ (เข้าใช้ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง) 3. Slip รายการยืม (กรณีที่ผู้ใช้บริการยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ) ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 หอสมุดกลางต้อนรับอาจารย์กมลชนก ทองเอียด และ อาจารย์จวง เผือกคง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ  

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

    หอสมุดกลางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561     ในครั้งนี้หอสมุดกลางนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented

Read more